Ảnh hưởng của phi tinh đến ngôi nhà trong năm 2010
Quẻ 64 :|:|:| Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì)
Quẻ 63 |:|:|: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)
Quẻ 62 ::||:: Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)
Quẻ 61 ||::|| Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
Quẻ 60 ||::|: Thủy Trạch Tiết (節 jié)
Quẻ 59 :|::|| Phong Thủy Hoán (渙 huàn)
Quẻ 58 ||:||: Thuần Đoài (兌 duì)
Quẻ 57 :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
Quẻ 56 ::||:| Hỏa Sơn Lữ (旅 lu3)
Quẻ 55 |:||:: Lôi Hỏa Phong (豐 feng1)
Quẻ 54 ||:|:: Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi)
Quẻ 53 ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
Quẻ 52 ::|::| Thuần Cấn (艮 gèn)
Quẻ 51 |::|:: Thuần Chấn (震 zhèn)
Quẻ 50 :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
Quẻ 49 |:|||: Trạch Hỏa Cách (革 gé)
Quẻ 48 :||:|: Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
Quẻ 47 :|:||: Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
Quẻ 46 :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
Quẻ 45 :::||: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
Quẻ 44 :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
Quẻ 43 |||||: Trạch Thiên Quải (夬 guài)
Quẻ 42 |:::|| Phong Lôi Ích (益 yì)
Quẻ 41 ||:::| Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)
Quẻ 40 :|:|:: Lôi Thủy Giải (解 xiè)
Quẻ 39 ::|:|: Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn)
Quẻ 38 ||:|:| Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
Quẻ 37 |:|:|| Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
Quẻ 36 |:|::: Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí)
Quẻ 35 :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
Quẻ 34 ||||:: Lôi Thiên Đại Tráng (大壯 dà zhuàng)
Quẻ 33 ::|||| Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
Quẻ 32 :|||:: Lôi Phong Hằng (恆 héng)
Quẻ 31 ::|||: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
Quẻ 30 |:||:| Thuần Ly (離 lí)
Quẻ 29 :|::|: Thuần Khảm (坎 kǎn)
Quẻ 28 :||||: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
Quẻ 27 |::::| Sơn Lôi Di (頤 yí)
Quẻ 26 |||::| Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
 
 
   
  BÀI VIẾT CẦN QUAN TÂM
 
 
   
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Phongthuydoanhnghiep
Hôm nay: 444
Tất cả: 201658
 
 

Tư vấn xem phong thủy tại TP Vinh Nghệ An
Địa chỉ: Số 45 Ngô Gia Tự, Thành phố Vinh
Điện thoại: 0915.050.067
E-mail: [email protected]
Website: http://phongthuycuocdoi.com

Nhà dân
  • Cửa hàng đồ thờ cúng tại Vinh Nghệ An
  • Những lỗi phong thủy khiến gia chủ tán gia bại sản và
  • Thước Lỗ Ban phong thủy ứng dụng trong xây dựng nhà
  • Luận cát hung qua ngoại hình gia trạch (phần 3)
  • Luận cát hung qua ngoại hình gia trạch (phần 4)
  • Luận cát hung qua ngoại hình Gia trạch (Phần 5)
  • Thiết kế website bởi TVC Media